Dofinansowania UE dla przedszkoli

Dofinansowanie ze środków unijnych placówek wychowania przedszkolnego w latach 2014-2020.

 

Już w III kwartale 2015 r. wystartują pierwsze konkursy, w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie działalności związanej z wychowaniem przedszkolnym.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie można uzyskać na projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji, polegające na:

  • tworzeni nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy

  • rozszerzaniu oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/ warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),

  • wsparciu, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

 

Nasz oferta

Pomagamy w kompleksowym pozyskaniu finansowania dla placówek przedszkolnych. Oferujemy usługi od „A do Z”, w tym m.in.:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie;
  • przygotowanie wniosków rozliczających dotacje;
  • wsparcie merytoryczne podczas całego okresu realizacji projektu.

Palcówkom posiadającym abonament w naszym serwisie proponujemy specjalną ofertę – rozliczamy się na zasadzie "success fee" po uzyskaniu dla Państwa dofinansowania.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!